Todellinen feminiini vs feminiinisyys

Todellinen feminiini vs feminiinisyyden illuusio

MUST READ!!!!
🌹🌹 Todellinen Feminiini VS ➡️ Patriarkaatin aikakauden luoma ILLUUSIO FEMINIINISYYDESTÄ‼️

Me ei enää ymmärretä, mitä feminiini todellisuudessa on.

Ei siis ole mikään ihme, että niin moni meistä voi huonosti, epäilee tai tuomitsee itseään, on hämmentynyt, tuntee kehohäpeää, painetta sulloutua ulkoa tuleviin vaatimuksiin ja muotteihin rakkauden ja hyväksynnän nimissä, muokata itseään ja omaa ulkonäköään…

Ei ole ihme, että niin moni meistä, kantaa syvää RIITTÄMÄTTÖMYDEN HAAVAA! 😔

‼️EI IHME KOSKA feminiinisyys, naisellisuus tai naismaisuus, on valmiiksi määritelty kasa ominaisuuksia, käyttäytymistä ja rooleja, jotka yleisesti liitetään naisiin, ja jotka jokainen tyttö (ja poika) kasvaessaan väistämättä sisäistää jossain vaiheessa elämää. (Tähän vaikuttaa alussa vahvimmin lähipiirissä olevat naiset/roolimallit).

Naisellisuus on siten historiallisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti rakennettu konsepti, joka määrittelee pitkälti sen, olemmeko me ”naisellisia” yhteiskunnan silmissä, vähät välittäen siitä, miten tyttö tai nainen itse tahtoo määritellä oman naiseuden, miten hän tahtoo ilmentää itseään ja itsessään/ oman kehon kautta omaa feminiiniä.

🆘 Wikipedia: ”tyypillisimmin naisellisena pidetyt piirteet ovat lempeys, empatia, sensitiivisyys, huolehtivuus, herttaisuus, myötätunto, suvaitsevaisuus, hoivavuus, kunnioittavuus ja halu saada huolenpitoa.” 😣

Ei näissä pehmeisssä ominaisuuksissa mitään vikaa ole. Ongelma on siinä, että meidän naiseutta ja mahdollisuuksia on RAJATTU, VOIMA viety ja siivet KATKOTTU jo tuhansia vuosia sitten tällä.

MISSÄ naisen
🔥JUUREVA KOHDUN VOIMA
🔥ITSEVARMUUS
🔥ROHKEUS
🔥TAHTO ja TARPEET
🔥MÄÄRÄTIETOISUUS
🔥VILLEYS
🔥OMAT RAJAT
🔥ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
🔥VAPAUS VALITA ITSENSÄ
🔥OLLA LUOJATAR joka JOHTAA omaa elämää?!
Missä
🔥MONIULOTTEISUUS – kaikki se mitä NAISEUS todellisuudessa on?

Sama vääristynyt konsepti määrittelee sen, miltä meidän tulisi näyttää, millaisiin vaatteisiin pukeutua, minkä muotoisia olla, mikä on haluttavaa, seksikästä jne😩

Mitä feminiini sitten on?

Feminiini on joidenkin mukaan energian laatu, joka on erillinen sukupuolesta. Feminiini ei siis ole nainen, vaikkakin naisissa feminiini luonnostaan virtaa voimakkaammin. Kaikissa miehissäkin on feminiini, aivan kuin naisissa maskuliini.

Yhtä lailla patriarkaatin aikakausi on määritellyt sen, mitä maskuliiniuus on, joka on satuttanut miehiä.

Voisi siis ennemminkin sanoa, että feminiini on tietynlainen tila johon voimme saapua hetkenä minä hyvänsä. Ei mitään mitä olla tai saavuttaa. Feminiini tuntuu, kuin palaisi kotiin, tai on tunne siitä, kuin kuuluisi ja olisi yhtä jonkin suuremman läsnäolon kanssa.

Jokaisella on kyky kehossaan yhtyä tämän tilan kanssa läsnäolon kautta✨


Vaikka tämä on täysin luonnollista meille, olemme suurimmaksi osaksi kadottaneet yhteyden tähän tilaan ♾️

Tämä on siis kotiinpaluu ❤️

Rebirth Retriitillä Balilla, 20-26.1.2024 syvennymme tähän nimenomaan kehon kautta, samalla, kun Balin luontainen feminiini kannattelee meitä kotiinpaluussamme.

Tunnetko sinä sisäisen syvän feminiinin kutsun?

LUE LISÄÄ RETRIITISTÄ TÄSTÄ – MUUTAMA PAIKKA VIELÄ VAPAANA.