Todellinen feminiini vs feminiinisyys

Todellinen feminiini vs feminiinisyyden illuusio

Todellinen feminiini vs patriatkaatin aikakauden luoma illuusio feminiinisyydestä. Me ei enää ymmärretä mitä feminiinin todellisuudessa on.