Viisi kehoa ja yksi tietoisuus - Oletko tietoinen viidestä kehon tasosta? - Sara Adolfsen

Kolme kehoa, viisi kerrosta ja yksi tietoisuus

Ihmiskeho on laajempi kokonaisuus, jossa joogafilosofian mukaan meillä on kolme kehoa, fyysinen keho, astraali keho ja kausaali keho. Lisäksi kehossa on viisi sisäkkäistä kerrosta ja yksi tietoisuus.

Kolme kehoa

Ensimmäinen keho on näkyvä, fyysinen keho, iho, lihakset, sisäelimet ja luut. Fyysinen keho rakentuu viidestä elementistä, maa (prithivi), vesi (ap), tuli (agni), ilma (vayu) ja eetteri (akasha). Elementit ovat yhteydessä sekä meidän kehoon, että mieleen ja voimme tasapainottaa tai voimistaa erilaisia ominaisuuksia elementtityöskentelyn tai myös muun muassa joogan ja meditaation kautta.

Astraali keho on se osa meitä joka tuntee ja aistii. Astraali kehossa on mm neljä sisäistä mielen osaa; (manas), äly (buddhi), alitajunta (chitta) ja ego (ahamkara). 

Kausaali keho on vaikeammin havaittavissa, jonka vuoksi moni ei kovin helposti löydä yhteyttä tähän. Kausaali keho on yhteydessä korkeimpaan minään. Se sisältää myös kaikki meidän menneet kokemukset, muistot, sekä tiedon menneistä elämistä. Kun kuolemme ja jätämme fyysisen kehon, astraali ja kausaali keho jatkaa yhdessä matkaa.

Viisi Koshaa – viisi kerrosta

Näitä tasoja, kerroksia tai kuoria, kutsutaan Sanskritin kielellä, sanalla ”kosha”. Muistatko Maatuska nuken? Koshat ja kerrokset voidaan verrata nukkeen. Yhden kuoren alta, löytyy aina seuraava, vähän pienempi nukke. Nukke ei olisi kokonainen, mikäli jokin näistä osista puuttuisi, näin myös jokainen kosha ja kerros kehossa, on tärkeä.

Nämä kerrokset ovat:

Annamaya Kosha (Fyysinen keho)

 iho, lihakset, sisäelimet, tukikudos, luut

Pranamaya Kosha (Energeettinen keho/ Astraali keho)

hengitys, prana, elämän energia

Manomaya Kosha (Mentaali ja tunteva keho/ Astraali keho)

ajatukset, tunteet, suurin osa ihmisistä operoivat näiltä kolmelta ensimmäiseltä tasolta

Vijnanamaya Kosha (Viisauden ja intuition keho / Astraali keho)

intuitio, äly, yhteys korkeimpaan minään, kyky nähdä kokonaisuuksia logiikan ulkopuolelta

Anandamaya Kosha (’Bliss body’ – Autuus / Kausaali keho)

ykseys, yhteys, rauha, levollisuus, ilo ja rakkaus, henkinen keho

Joogafilosofiassa sanotaan, että meditaation ja keskittymisen kautta, voidaan tulla tietoiseksi näistä ja vahvistaa yhteyttä kaikkiin tasoihin. Prosessi tapahtuu itsestään, jokaisen omassa henkilökohtaisessa tahdissa. Joogan ja meditaation perimmäisenä päämäärä sanotaan olevan valaistuminen, eli samadhi, joka tapahtuu Anandamaya koshan tasolla, missä sielu yhtyy kosmisen voiman ja valon kanssa. 

Viisi kehon kerrosta

Annamaya Koshalla – tarkoitetaan fyysistä kehoa ja sitä, jonka meidän ravinto muodostaa. Olemme mitä syömme siis. Hyvin moni, voi jäädä ”jumiin” tälle tasolle ja moni on kiinnittynyt omaan kehoon ja ulkonäköön, sekä luo ”minän” , identiteetin, oman kehon ulkoisen olemuksen, fyysisen kehon kautta. 

Hieman syvemmin, tällä tasolla, voimme kuitenkin aistia kehoamme sisäkautta. Tämä vaatii usein sitä, että tulemme tietoiseksi miten esim ruoka ja nautintoaineet vaikuttavat meidän kehoon ja alamme tietoisesti puhdistamaan omaa ympäristöä, sekä tietoisesti valitsemaan, mitä me laitamme suuhumme.

Tämä muuttaa meidän värähtelyä ja auttaa meitä eri tavalla tai uudella tavalla yhteyteen meidän fyysisen kehon kanssa. Alamme tuntemaan miltä meidän kehossa ja sen eri osissa oikeasti tuntuu. Tulemme eri tavalla tietoiseksi siitä, miten esim. ruoka vaikuttaa kehoon, miltä puhdas ruoka tuntuu kehossa vs prosessoitu, keinotekoinen ruoka tuntuu meissä.

Opimme hyvän olon kautta ymmärtämään, minkälainen ravinto meille on hyväksi tai minkälaisesta liikkeestä meidän keho pitää. Jos emme ole yhteydessä fyysiseen kehoomme, saatamme puskea itseämme äärimmilleen, syödä epäterveellisesti ja vahingoittaa itseämme muilla tavoin. On todennäköistä, että meidän olo on irrallinen, ei niin maadoittunut tai rauhallinen. Ilman kehotason yhteyttä, emme voi olla yhteydessä muihin tasoihin.

Pranamaya Kosha – prana – hengitys – elämän kosminen virtaus, joka kulkee koko kehon läpi. Tämä on osa astraali kehoa. Pranamaya Kosha, luo meidän niin sanotun ’auran’, elise mikä värähtelee ja säteilee meistä ulospäin.

Fyysisen uniikin ulkonäön lailla, meillä on myös omanlainen energeettinen värähtely. Kun tulet tietoiseksi omasta ja ympäristösi energiasta ja värähtelystä, voit alkaa huomaamaan tätä vaihtelua ja värähtelyä myös itsessäsi, eri tunteissa, ajatuksissa, muissa ihmisissä, paikoissa ja esineissä. Tähän virtaukseen liitetään myös kehon nesteet, kuten veri ja lymfaneste.

Suuri osa kommunikaatiosta ulkomaailman kanssa tapahtuu pelkästään energeettisellä tasolla. Miltä sinusta tuntuu, kun olet samassa tilassa vihaisen tai surullisen ihmisen kanssa, tai rauhallisen, iloisen ja harmonisen ihmisen kanssa? Näissä kaikissa on selkeä energeettinen ero, eikö?

Hengitys on elämänvirtausta ja sen avulla voimme saada yhteyden fyysisen kehon lisäksi energiakehoomme. Sen sijaan, että ajattelemme hengittävämme voimme kokea olevamme hengitys. Voimme kokea miten hengitys kulkee meidän lävitse ja meidän ulkopuolelle täysin vaivatta, kevyesti ja luonnollisesti.

Manomaya Kosha – ajatukset, ideat, tunteet, ajatteleva mieli on osa astraali kehoa. Tämä on osa meitä, joka antaa mielen kautta merkityksen kaikelle mitä koemme. Aivan kuten fyysisessä kehossa on fysiologisesti eri kerroksia (iho, rasvakudos, lihakset, veri, jänteet ja luut), myös mielellä on useita kerroksia. Kaikkein pinnallisin mielen ja sisäisen maailman kerros, on tämä kerros josta ajattelet, se joka näkee kuvia, havainnoi ja tuntee esim iloa, vihaa, epävarmuutta ja luottamusta. Tämä kerros on yhteydessä meidän aivoihin ja hermostoon.

Syvemmät mielentasot sisältävät uskomuksia, mielipiteitä ja olettamuksia, joita olet kerännyt matkaasi mukaan jo lapsuudesta saakka perheeltäsi, ympäristöstä, kulttuurista ja omista kokemuksistasi käsin. Täältä syntyy myös tietyt tavat, rutiinit, tottumukset ja kaavat joita toistamme. Näillä on voimakas vaikutus meidän kokemuksiin ja siihen, millaista elämää elämme. Peilaamme yleensä kokemuksiamme aiempaan opittuun ja koettuun.

Koska mieli kerää taukoamatta impulsseja ympäristöstä ja ulkoapäin, eikä välttämättä ollenkaan näe omaa sisäistä maailmaa, tai sitä, mikä nousee todella meistä itsestämme, on tärkeää kyseenalaistaa mielen kehittämiä ajatusmalleja, uskomuksia, tapoja, tottumuksia ja kaavoja. Ne saattavat meidän tietämättä ohjailla meidän elämää, kokemuksia ja meidän valintoja paljon enemmän kuin ymmärrämme tai tiedostamme. Vain tiedostamalla mielen toimintaa ja tietoisesti ohjaamalla sitä kohti haluttua suuntaa, voimme olla oman elämän Luojia ja Luojattaria. Meidän on opittava ymmärtämään omaa mielen toimintaa, mikäli tahdomme voida hyvin, kokea sisäistä rauhaa, rakkautta ja vapautta läsnäolon kautta nykyhetkessä.

Manomayan ja seuraavan vijnanamaya koshan välinen ero on se, että ensimmäisessä ihminen operoi edelleen hyvin reaktiivisesti ja ulkoapäin. Tämä saattaa näkyä esim haasteina tehdä päätöksiä yleisesti tai tehdä päätöksiä oman hyvinvoinnin eteen. Tällä tasolla ihminen on edelleen olosuhteiden uhri, eikä osaa nähdä ja/tai ottaa vastuuta omasta onnellisuudestaan.

Vijnanamaya Kosha – viisauden ja intuition keho, sekä osa astraali kehoa. Kun tutkii sisintä, saattaa huomata, että jotkut asiat nousevat syvemmältä sisältä, omasta totuudesta käsin. Kun puhutaan tietynlaisesta ”tietämisestä”, tietoisuudesta, sisäisestä viisaudesta, puhutaan myös intuitiosta. Tältä viisauden tasolta nousevat myös syvälliset oivallukset. Tämä on korkein minäsi, taso, joka kehittyy henkisen polun ja suuremman ymmärryksen kautta, josta kehittyy viisaus.

Kun löydät itsesi syventyneestä keskittyneestä tilasta, olet tässä syvässä ja aidossa viisauden tilassa. Niin luovuuden tilassa, kuin meditatiivisessa tilassa, ajatteleva mieli hiljenee. Näin sisäiselle viisaudelle tulee tilaa ja se voi nousta meidän tietoisuuteen. Meditaatiossa voimme hiljentää ajattelevan mielen, jolloin pääsemme käsiksi syvempään viisauteen, sydämen viisauteen ja niin sanottuun omaan totuuteen.

Yksinkertaisuudessan voimme puhua tietoisesta tilasta, jossa otamme askeleen etäämmälle siitä itsestä, johon yleensä samaistumme voimakkaasti, eli fyysinen olemus, keho, ajatukset, sekä mieli. Sen sijaan, voimme vain olla läsnä omassa tietoisuudessa, siitä mikä on, näin myös fyysisestä kehosta ja ajatuksista, mutta samaistumatta ja kiinnittymättä niihin. Tämä tuntuu tilan tunteelta, tietynlaiselta etäisyydeltä, kuin olisit itsesi kanssa samassa tilassa, mutta katselet itseäsi, itsesi ulkopuolelta.

Tämä auttaa myös tarkkailemaan tapahtumia, kokemuksia, ja ihmisiä etäämmältä. Voit yhtä lailla tarkastella kaikkia ajatuksiasi ja tunteitasi etäältä reagoimatta ja samaistumatta niihin. Tiedostamattomat tunteet, sekä meidän niin sanotut varjot, voivat hyvin usein rajata meitä, meidän mahdollisuuksia, meidän potentiaalia, estää meitä luomasta sellaista elämää jota oikeasti tahtoisimme elää. Tiedostamaton voi olla jopa tuhoisa.

Syvät, sydämen ja sielun tason toiveet, unelmat, tarpeet ja inspiraatio nousevat tältä tasolta. Näemme rajattomasti mahdollisuuksia, merkityksellisyyttä kaikessa, näemme mahdollisuuden valita mitä koemme ja tunnemme, ja tunnistamme, että olemme oman elämän Luojia ja Luojattaria.

Kehon ja mielen tasolta toimimme reaktiivisesti ja ulkoa ohjautuen. Loukkaannumme, suutumme ja uhriudumme elämän ja kokemuksien edessä. Syvemmällä tasolla pysymme tietoisuuden tilassa, sydämen ja rakkauden tilassa. Emme kiinnity tai ota mitään henkilökohtaisesti. Näemme tilanteen kokonaisuuden ja voimme siten valita itse pysyä ilon ja valon korkeavärähteisessä tilassa.

Anandamaya Koshakaikkein ”syvin” taso ja vähiten näkyvillä. Tämä osa meistä on tietoisuus ja ykseys, puhdas totuus, autuus ja rakkaus.

Olemme kaikki syntyneet tähän puhtaimpaan ja korkeimpaan tietoisuuden tilaan, missä olemme vapaita mielen kahleista ja tarinoista. Ihminen on alkujaan pelkkä puhdas ilo, valo, vapaus, onnellisuus, ekstaasi, totaalinen täydellinen täyttymys, pyhä rakkaus ja ykseys. Olemme osa ja yhteydessä kaikkeen, kaikkeuteen ja kosmokseen.

Tällä tasolla ei ole muuta kuin syvä, puhdas rakkaus ja olemisen tila. Mitään muuta ei ole, sinäkin lakkaat olemasta. Tämä syntyy yhteydestä. Kokemus on sisäsyntyinen oleminen, eikä millään tavoin mielen luomaa.

Syvässä meditatiivisessa tilassa voimme saada kosketuksen tämän tason kanssa. Jooga opettaa, että jooga-asanaharjoittelun kautta, voimme oppia tunnistamaan ja vahvistamaan yhteyttä näihin kaikkiin tasoihin.

Itse koen kuitenkin vielä tärkeämmäksi nostaa esille sen, että elämän kokemukset, opetukset ja nimenomaan oma henkinen polku, joka ei välttämättä tarkoita joogaa, voi myös herättää tietoisuuden kehon, mielen ja sielun tasoista. Jopa Bliss-tila, eli puhdas autuuden tilan kokeminen, on mahdollisuutena olemassa kaikille.

Olen itse elämäni aikana saanut muutaman kerran kokea pyhän ykseyden ja autuuden tilan. Mitään vastaavaa ei ole. Se on jotain sellaista, ettei sille löydy edes täysin sanoja. Kokemus on minulle nimenomaan puhtaan rakkauden tilaa, joka on niin kokonaisvaltainen, ylitsepursuava, kaiken eheyttävä, koko kehon laajentava tila, jotain niin kaunista, että se on saanut minut muutaman kerran kyynelehtimään onnesta, rakkauden liikuttuneita, puhdistavia, parantavia puhtaan onnen kyyneleitä.

Nämä hetket ovat liittyneet suuriin oivalluksiin, elämän ihmeisiin, yhteyden kokemiseen ja elämän kauneuteen. Tässä puhtaan ilon, valon, autuuden, rakkauden ja ykseyden tilassa olemme vapaita kaikesta, niin sanotusta ”kärsimyksestä” ja tunnemme yhteyden kaikkeen, sekä suurta rauhaa ja levollisuutta. Se hetki, kun kuljet ja katsot kaikkea ympärilläsi, kuin olisit juuri rakastunut joka solullasi – se on ’bliss tila’.

Miksi on tärkeää tiedostaa viisi kehon kerrosta?

Mikäli elämme tai jäämme jumiin kehon ja mielen tasolle, elämä tulee tuntumaan todella vaikealta, haastavalta ja tuskalliseltakin. Jos elämästäsi puuttuu tasapaino, harmonia ja rakkaus, on hyvin todennäköistä, että et ole vielä kokenut tai oivaltanut näitä kehon ja mielen eri tasoja ja kerroksia. Eikä hätää, se on täysin inhimillistä.

Mikäli kuitenkin tahdot kokea elämän kiehtovan kauneuden ja ihmeellisen taikuuden ja kokea täydesti sitä, mitä kaikkea ihanaa elämällä on sinulle tarjota, silloin voit tehdä valinnan ja alkaa viimein valitsemaan itsesi ja oman hyvinvointisi. Siitä täytyy aloittaa. Se vaatii sen, että valitset sitoutua itseesi.

Nämä kerrokset selkiytyvät ajan kanssa. Henkinen tie ei myöskään automaattisesti tarkoita mitään uskontoa. Se on ennen kaikkea tutustumista ja tutkimusmatka omaan todelliseen itseen. Kuka minä olen? – on hyvä kysymys mistä voi aloittaa.

Tämä polku vaatii uteliaisuutta, avoimuutta ja varsinkin alkuun jonkin verran rohkeutta. Kun astut omalle sydämen polulle ja kävelet sitä muutaman askeleen, olen aika varma, että ajattelet; miksi en tehnyt tätä jo aiemmin!? Kaikella on kuitenkin oma aikansa ja paikkansa, oma täydellinen hetki, aina ❤️

Mikäli olet jo henkisellä polulla, upeaa! Jatka samaan tapaan, yksi askel kerrallaan luottaen siihen, että elämä ohjaa hetkessä aina juuri oikeaan suuntaan. Sama ohje pätee meihin kaikkiin, kun pidämme mielen ja sydämen avoinna, ja kävelemme aina omaa suurinta iloa kohti, täytymme jo tästä. Kaikki alkaa vähitellen selkeytymään ja kirkastumaan.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi, voit lähteä havainnoimaan itseäsi, miten päivän aikana liikut näiden kerrosten lävitse. Millä tavoin ja missä hetkissä huomaat nämä eri viisi kehon kerrosta?

Esimerkiksi näin:

Keho: Minulla on kuuma
Hengitys: Kiinnitän huomiota hengitykseeni
Tunteet: Olen iloinen
Mieli: Ymmärrän miksi reagoin eilen tietyllä tavalla
Viisaus: Olen syvässä meditatiivisessa tilassa, läsnä ja tietoinen, havainnoin itseäni ja ajatuksiani
Autuus ja rauha: Tunnen puhdasta iloa ja rakkautta

Nousiko ajatuksis?

Tahdotko lisää päivittäistä inspiraatiota?

⇣ ⇣ ⇣

Facebookissa, sekä Instagramissa.

Sara Adolfsen - Bohemian Goddess

Sinua saattaa myös kiinnostaa tämä:

Teitko jo Kuka Jumalattarista Sinä olet – testin?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.