Pyhä feminiini - kuuletko sen kutsun - Sara Adolfsen

Pyhä feminiini – kuuletko kutsun?

Pyhä feminiini – Jumalatar meissä, kutsuu meitä antautumaan hänen voimaansa ja valoonsa. Maailma muuttuu. Tunnetko sen? Tunnetko Jumalattaren kutsun?

Epätasapaino maskuliinin ja feminiinin välillä

Maailma on pitkään ollut epätasapainossa. Oli aika, jolloin meiltä naisilta kenties jopa vaadittiin sitä, että elämme enemmän maskuliinista energiasta käsin selvitäksemme, raivataksemme tietä, pärjätäksemme ja päästäksemme eteenpäin maailmassa, joka oli miesten johtama.

Tiedän, itsekin elin pitkään enimmäkseen maskuliinienergiassa. Opin vahvan naisen roolin mm äidiltäni, enkä niinkään arvostanut tai edes täysin nähnyt omaa todellista feminiinistä aspektiani, tai täysin ymmärtänyt sitä, mitä se on ja miltä se tuntuu. Toinen voimakkaasti tähän vaikuttava asia oli, että elin hyvin pitkään toksisen maskuliinienergian läheisyydessä, hyvin epävarmassa ympäristössä, jossa en voinut luottaa, taikka antautua omaan feminiini energiaani.

Luottamus, hyväksyminen ja antautuminen ovat feminiini energian ominaisuuksia.

Elämän mikromanagerointi, kontrolloiminen, asioiden puskeminen ja vastustaminen, näyttelevät isoa roolia monen elämässä. Tästä puuttuu täysin läsnäolo, myötätunto, hyväksyminen, luottamus ja rakkaus.

Nainen – Annatko elämän tapahtua?

Riippumatta sukupuolesta, me luontaisesti kallistumme usein enemmän jompaan kumpaan aspektiin. Itse olin aikanaan ylpeä kaikesta mitä pystyin tekemään, painotan sanaa PYSTYIN. Tämä oli täysin opittu malli. Kesti kauan, ennen kuin osasin kyseenalaistaa sitä. Toki, joissain kohdissa mm päättäväisyydestä ja sitkeydestä on myös ollut apua. Ennen, venytin omaa jaksamista, fyysisiä ja henkisiä voimavarojani aivan äärimmilleen, en koskaan pyytänyt apua muilta, koska arvotin jaksamisen erityiseksi ominaisuudekseni.

Tämä oli uskomus, joka rajasi todellista potentiaaliani.

Maskuliinienergiaa ei pelkästään vaalita business maailmassa, vaan myös esim sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työssä, jota tein 10 vuoden ajan. Hoitajan työ nähdään yleensä hyvin feminiinisenä, mutta hoitotyössäkin tänä päivänä vaalitaan nopeutta, lukuja, tietoa, päätösten tekoa, suoritusta ja täsmällisyyttä, joita kaikkia toki tarvitaan, mutta mitkä nousevat maskuliinista maailmasta. Ei ole kovin pitkä aika siitä, jolloin hoitotyössä (jossain näkyy rippeitä siitä edelleenkin) määrää tarkka hierarkia henkilökunnan keskuudessa, joka ei millään tavalla enää resonoi tässä uudessa ajassa. Naisena, hoitajan roolissa koin, että hoitotyön maailma oli tukahduttava, kun sen sijaan hain vapautta itseni syvimpään ilmaisuun, lempeälle luonnolliselle hoitamiselle, auttamiselle, ohjaamiselle, omalle feminiiniselle tavalle ’hoitaa’ ja elää vapaana kevyttä virtaavaa elämää.

Mikä kuvaa maskuliinia ja feminiiniä energiaa?

Kutsun sinua tutkimaan tätä lempeydellä ja hyväksyen. Toivon tämän auttavan sinua ❤️ Tietoisuus luo mahdollisuuden muutokseen ja uudenlaiseen olemisen tilaan, pois suorittamisesta.

Alla seuraavaksi lista ominaisuuksista ja piirteistä, jotka yleisesti kuvaavat kumpaakin aspektia. On selvää, että riippumatta sukupuolesta, meissä on sekoitus molempia.

Maskuliini:

analyyttinen, nopea, johtava, looginen, jäykkä, kova, järjestelmällinen, valloittava, rutiineista pitävä, fokusoitunut, päättävä, strateginen, puskeva, penetroiva, suoraviivainen, rationaalinen, suunnitelmallinen, määrätietoinen, terävä, intensiivinen, suorittava, saavutuksia hakeva, tehokas, käytännöllinen, päämäärätietoinen, kilpaileva, dominoiva.

Feminiini:

pehmeä, herkkä, salliva, keskusteleva, lämmin, hidas, rauhallinen, harmoninen, viipyvä, lempeä, myötätuntoinen, kiireetön, läsnäoleva, vapautunut, virtaava, sensuelli, mehukas, muuttuva, lainehtiva, tuoksuva, syvällisesti tunteva, mystinen, yhteisöllinen, taiteellinen, luova, jakava, yhteyttä luova ja ylläpitävä, intuitiivinen, empatiaattinen, vastaanottava, luottava.

Molemmat aspektit ovat arvokkaita ja tärkeitä, epätasapaino syntyy, jos jompi kumpi dominoi tai jos kiellämme sen, mitä sisimmillään olemme.

Ellei epätasapainolle herää, se johtaa aina väistämättä siihen, että meitä yritetään herättää erilaisilla elämän tapahtumilla. Ensin yritetään tökkiä hereille, sitten läpsitään ja pahimmassa tapauksessa elämä ottaa esiin pesismailan ja huitaisee oikein kunnolla. Yksi iso ”osuma” ja herätys omassa elämässä oli uupuminen, aika jossa keskeisessä roolissa oli kontrolli ja suoritus.

Mitä on tasapaino?

Tasapaino on tiedostamista ja sitä, että voi navigoida näiden välillä. Tasapaino on sitä, että tunnistaa kumpaa aspektia syvimmillään edustaa, ja ettei automaattisesti vanhoista opituista rooleista tai kaavoista käsin toimi tietyllä tavalla.

Esimerkki omalla kohdalla tästä on avun pyytäminen ja yhteistyö. En enää tee asioita yksin tai hammasta purren. Olen myös luonut elämän ja ympäristön, joka tukee siinä, että voin levätä omassa feminiinissä ilman suorittamista ja pakkoa. Olen kokonaan päästänyt irti ”pystymistä”, koska en oikeasti halua tehdä siitä energiasta käsin yhtään mitään. Millainen on lopputulos, jos se tehdään pystymällä?

Tasapainoinen parisuhde

Tiedostaminen on myös tasapainoisen parisuhteen edellytys. Kun aloin vaalimaan omaa feminiini energiaa, aloin luottamaan siihen ja antauduin sille, sekä näin vedin puoleeni kumppanin, joka on yhtä juurtunut omaan maskuliiniin energiaan. Kun voimme suhteessa luottaa, että kumppani seisoo vakaasti täydesti omassa maskuliinienergiassa ja luo turvan, silloin feminiini energia meissä voi puhjeta kukkaan.

Minun ei ”tarvitse” enää kontrolloida tai päättää kaikista asioista, voin sen sijaan antautua ja luottaa. Voin luottaa kumppanin maskuliiniin aspektiin ja antaa hänen olla omassa roolissaan, jolloin minä saan rauhassa kauniisti lainehtia ja virrata omassa aspektissani. Maskuliini on se, joka luontaisesti ohjaa enemmän, päättää asioista, suojelee ja luo turvan tunnetta. Minusta on aivan ihanaa, ettei minun enää tarvitse suhteessani olla maskuliinienergian tilassa, ellen itse niin halua.

Yleensä nainen tahtoo miehen, joka seisoo omilla jaloillaan, tietää mitä hän haluaa ja osaa ilmaista sen, samalla kun hän kuuntelee ja arvostaa naisen ajatuksia ja tunteita. Tämä luo naiselle turvan tunteen. Kun mies on vahva omassa aspektissa, voi nainen turvallisesti olla omassaan ja näin syntyy kaunis energioiden harmoninen tanssi. Olemalla tietoinen näistä aspekteista, voimme myös arjessa tarvittaessa navigoida näiden kahden välillä. Ei ole väärin naisena välillä turvautua omaan maskuliini energiaan, kun sitä tarvitaan,

Todellimen tasapaino syntyy kuitenkin lähtökohtaisesti meissä itsessämme, missä meidän tulee luottaa omaan sisäiseen maskuliiniin, joka osaa toimia ja tehdä päätöksiä, pitää meidän puolia, suojelee ja vetää rajat. Turvan tunne lähtee sisältä päin.

Feminiini energia on kaikkea maan ja taivaan välillä

Tahdon vielä mainita todella tärkeän asian, joka saattaa usein jäädä huomiotta. Feminiini energia ei pelkästään ole pehmeää ja kevyesti virtaavaa. Feminiini energia on todellisuudessa moninainen, -vivahteinen ja monivärinen. Feminiini voi olla hellä ja rakastava, perhettään suojeleva, yhteisöään puolustava soturinainen, samalla villiintynyt, sensuelli tai intohimoisen raju ja seksuaalinen. Feminiini voi myös olla kaikki valheet, pelot ja egon palasiksi tuhoava raivokas syöjätär, jota ei pysäytä mikään. Feminiini on tätä kaikkea samaan aikaan! Pyhä Feminiini, hänen aspektit ja arkkityypit – Jumalatar, on kaikkea, maan ja taivaan välillä!

ILMAINEN 7-SIVUINEN PDF MARIA MAGDALENASTA

Ensimmäisenä tahdon jakaa 7-sivusen ilmaisen pdf oppaan Maria Magdalenasta – Pyytettömän rakkauden Jumalattaresta.

Tästä voit tilata Maria Magdalena – oppaan.

Antautumien

Vuosi 2020 on tähän saakka näyttänyt meille sen, ettei mitään voi suunnitella tai kontrolloida. Elämä tapahtuu, se on hetkessä, se on enemmän olemista, kuin tekemistä. Vuosi on ohjannut meitä yhä enemmän yhteyteen – yhteyteen meidän kehoon, tunteisiin ja siihen ketä ja mitä me todella olemme.

Tämä aika kysyy mitä tahdomme elämältä oikeasti? Tämä aika muuttaa meitä ja voit itse päättää miten. Tämä aika voi johtaa johonkin parempaan, mutta on sinusta kiinni, miten tahdot tästä jatkaa.

Aika nostaa väistämättä pintaan sitä, mikä on vielä pinnan alla ja minkä tarvitsee tulla valoon, kohdatuksi, jotta voisimme päästää siitä irti ja luoda tilaa uudelle.

On aika antautua sille, mitä me puhtaimmillamme olemme omassa feminiinisyydessämme.

Kaikki viimeinenkin, ylimääräinen jäykkä, kova, strateginen, puskeva, pakottava, kontrolloiva, suoraviivainen, rationaalinen ja suunnitelmallinen, maskuliinista nouseva rapisee hiljalleen pois meistä ja koko maailmasta, jotta luonnollinen tasapaino ja harmionia voisi asettua meidän kehoon, mieleen ja sydämeen syvyyksiin pysyväksi ja jäädäkseen.

Pyhä feminiini

Tervetuloa pyhä feminiini, pehmeys, herkyys, sallivuus, vapautunut virtaus, sensuelli, mehukas, ihanasti muuttuva, tuoksuva, syvällisesti kaikki tunteet tunteva, kaiken hyväksyvä, voimakas ja luottava, vahvan yhteyden – Pyhän Jumalattaren voima ✨

Tunnetko kutsun? Se haaste, mitä tämä aika nostattaa sinussa, on vastaus sille, mistä sinun tulisi päästää irti, tasapainon ja harmonian vuoksi. On aika uusiutua, antautua sille, mitä sinä puhtaimmillasi olet. On aika luottaa. On aika antaa valon loistaa!

On aika herättää pyhä feminiini – Jumalatar meissä!

Lisää inspiraatiota @bohemiangoddess.fi ja Bohemian Goddess Facebook sivulla.

Tahdotko oppia ja kuulla lisää, sekä saada tietoa tulevista tapahtumista?

Tilaa minulta rakkauskirje! 

Rakkaudella,

Sara

Bohemian Goddess - Muistuttamassa sinua upeudestasi