Henkisyys - mitä se tarkoittaa?

Henkisyys – mitä se tarkoittaa?

Hei, nimeni on Sara ja olen henkinen valmentaja. Moni kysyy minulta, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa ja ajattelin avata kysymystä, mitä henkisyys on minulle.

Henkisyys – mitä tämä oikeastaan tarkoittaa?

Olet saattanut kuulla sanan henkisyys liitettynä uskontoon tai ns uuden ajan henkiseen liikkeeseen. Uskon, että riippuen siitä, keneltä tätä kysymystä kysyy, on vastaus aina hieman erilainen, sillä jokainen ymmärtää asioita aina omista lähtökohdistaan käsin ja jokainen meistä luo asioille omia merkityksiä. Henkisyys on myös hyvin henkilökohtaista. Saattaa olla, että vuoden päästä myös oma käsitykseni henkisyydestä on laajentunut ja kasvanut entisestään. Nyt tahdon kuitenkin avata henkisyyttä siten, miten minä sen juuri tänään näen.

MITÄ HENKISYYS ON MINULLE?

Istuin näiden kysymysten äärelle ja annoin vastausten tulla. Tässä on se, mitä tuona hetkenä sisältäni syntyi…

Juuri tällä hetkellä, henkisyys on minulle sitä, että haluaa kasvaa ja kehittyä yksilönä. Tahtoo kehittää osaamistaan ja omaa ajatusmaailmaa, laajentaa omaa tietämystä ja avautua ns korkeammille tietoisuuden tasoille, tehden tietoisia valintoja päivittäin joista on apua sekä itselle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tietynlainen uteliaisuus on osa omaa luonnettani ja se sopii myös henkisyyteen.

”Henkisyys on minulle sitä, että valitsee tietoisen elämän ja haluaa olla läsnä tässä ja nyt, niin itselle, kuin muillekin.”

Henkisyys ei ole uskonto, vaan ymmärrys siitä, että kaikki maailman uskonnot, puhuvat samoista asioista ja ihmisillä riippumatta uskonnosta on sama pyrkimys. Henkisyys on sitä, että siirtyy dualismista kohti ykseyttä. Maailmankatsomus muuttuu ja kaikkea voi tarkastella vähimmillään neutraalista tilasta.

Kaikki tällä planeetalla olevat ihmiset ovat yksilöitä, mutta samaan aikaan yhtälailla yhteydessä toisiinsa, kuten myös ihminen ja luonto ja ihminen ja universumi. Kaikki on yhtä. Tämän puitteessa näen, että henkisyys on ymmärtämistä, rakkautta ja hyväksyntää koettua erilaisuutta, eri mielipiteitä ja uskontoja kohtaan, jossa jokainen meistä pohjimmiltaan ja lopulta haluaa, ehkä etsiikin ja pyrkii samoihin asioihin.

Onnellisuus, tunne turvasta ja sisäisestä rauhasta, kokemus ja toive puhtaimmasta ja kauneimmasta rakkaudesta elää meissä kaikissa. Kaikki toivomme, että se työ mitä teemme ja elämä jota elämme, tuntuu merkitykselliseltä. Parhaimmillaan nämä asiat saavat meidät yhä uudelleen innostumaan ja sydämen sykkimään aidosta ilosta.

Valintana rakkaus

Ihminen tahtoo ymmärtää asioita perinteisten aistikanavien kautta. Tästä syntyy halu nimetä asioita, luoda mielikuvia ja tulkintaa, jotta muutoin vaikeasti ymmärrettävät asiat, abstraktit asiat voisi jotenkin helpommin käsittää ja niitä voisi käsitellä. Tämä johtaa helposti siihen, että eriytämme asioita joskus liikaakin toisistaan. Kaikenlainen ehdottomuus puhuu tästä. Sydän ei ole auki. Ajattelemme että yksi on ylitse muiden, parempi kuin toinen, joku on oikeassa ja toinen väärässä, syntyy kinaa, riitelyä ja sotaa, kun rajaamme mielipiteitä ja uskomuksia asioihin liittyen, sulkien muut vaihtoehdot pois.

Voit kokeilla miettiä – Miltä sinusta tuntuu, kun väittelet tai riitelet jonkun kanssa? Kuinka hyvä olo sinulla silloin on? Miten lämmin, mukava, kevyt ja rauhallinen olo sinulla on? Rakkaudessa pysyminen ei ole niin helppoa, varsinkaan jos emme ole tietoisia siitä, miten voimme vaikuttaa omaan energiaan ja antaudumme itse helposti huonoon energiaan, tai lähellämme on energiaa, joka ei ole rakkaudessa (oma vastuu, mutta myös ympäristöllä on siis suuri merkitys, silti oma vastuu säilyy aina.) Meidän ei tarvitse yhtyä koskaan toisten huonoon energiaan, vaikka helposti näin käy. Tämä em esimerkki vain haastaa meitä, pysymään omassa hyvässä energiassamme, joka on täysin meidän vastuulla ja valinta.

Tämän toisella puolella on siis valinta rakkaudesta, joka on itsessään täysin vapaa. Yhtälailla rakkaus voisi olla uskonto, mutta silloin kokisin, että sekin rajaisi… Rakkaus on meidän ydin, ja tämän ymmärtäminen on minusta henkisyyttä. Rakkaudessa on hyväksyntä, ymmärrys, rauha, ilo, harmonia ja rohkeuskin. Henkisyys on tietoisuutta siitä, että meillä on aina mahdollisuus tehdä uusia valintoja. Meillä on aina mahdollisuus valita rakkaus tai jokin sen ”alamuoto” – ja kuitenkin aina rakkaus. Voimme pysyä omassa kehossamme ja omassa hyvässä energiassa aina.

”Mitä ikinä teetkään, valintana voi aina olla RAKKAUS.”

Henkisyys - mitä se tarkoittaa?

YHTEYS SISIMPÄÄSI

Henkisyys on minulle sitä, että elää yhteydessä omaan sisimpään ja ns omaan totuuteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että on valmis avautumaan sekä omalle pimeydelleen, että valolle, jotka molemmat ovat meissä. Voit valita vastaanottaa kaikki hyväksyen ja rakkaudella, mitä ikinä sisälläsi kannatkaan. Kaikki kokemukset, tunteet, kaikki mitä olemme välttäneet ja halunneet unohtaa, koko menneisyys, esi-isiemme ja -äitiemme kokemukset ja menneisyys, meidän entiset elämät, tuonpuoleinen, kaikki elämän ja kuoleman väliltä ja sen jälkeenkin. Olemme avoimia sille kaikelle kuitenkin pysyen läsnä tässä hetkessä missä kaikki on aina hyvin. Yhteys sisimpään on avoimuutta vastaanottaa. Tätä kautta olemme myös avoimia vastaanottamaan meidän lahjat ja näkemään meidän tarkoitus täällä maan päällä.

”Ilman pimeää ei voi olla valoa.”

Omat kokemukset elämäni varrella ovat vieneet minua hyvin luontevasti mutta todella voimakkaasti tähän ns henkisyyden suuntaan. Ilman koettua kipua ei tähän olla tultu.

”Koettu kipu on tarjonnu vaihtoehdon. On ollu pakko herätä ja pysyä hereillä! Muuten olis voinu käydä ns vielä ”huonommin”. Elämä herättelee meitä koko ajan. Me koetaan se kipuna ja kärsimyksenä, mutta oikeesti ne on lahjoja – mahdollisuuksia. Jokainen valitsee itse, herääkö vai ei.”

En sano, että tämä on kaikkien tie, mutta tämä on minun polku ja näen, että kaikki koetut kokemukset ovat johdattaneet minua koko ajan tälle omalle polulleni kohti sisimpääni ja elämään sydänyhteydestä käsin. Kokemukset ovat yksi toisensa jälkeen kutsuneet riisumaan kaikki ajan saatossa kerääntyneet ”suoja kuoret”. Tässä prosessissa olen oivaltanut ja vakuuttunut myös omasta elämäntehtävästäni täällä,

Valon Kantajana.

Oma polku

Jokaisen polku on omanlainen. Henkisyys ei välttämättä ole kaikkien polku, tai se miksi sitä haluaa kutsua. Uskon silti, että jokainen joka valitsee elää omassa totuudessa, on onellisempi ja tyytyväisempi – tämä valinta on minusta henkisyyttä. Omalla totuudella tarkoitan tilaa, jossa elää sellaista elämää, joka tuntuu täysin ja kokonaisvaltaisesti itselleen oikealta. Uskon, että tämä ei onnistu, ellei ole yhteydessä omaan sisimpään.

Joku muu, voi kutsua totuutta ja sisintä jollain toisella nimellä. Tässä tullaan siihen, miten uskon, että usein puhumme lopulta samoista asioista, vain eri nimillä, tai kokemus asioista on samankaltainen vaikka fyysinen paikka tai tila on eri. Tässä seuraavana esimerkkejä…

Puhun polusta ja matkasta synonyymina elämälle. Oma totuus on minulle samaa, kun että tekee ja elää siten kuin kokee, että itselleen on oikein. En puhu Jumalasta yhtenä henkilönä vaan enemmänkin Universumista, universaalista totuudesta, Maailmankaikkeudesta ja Energiasta. Pidän kirkoista ja temppeleistä, mutta yhtälailla luonto on minulle se paikka, missä aistin energian, jumalallisen voiman ja läsnäolon. Tätä samaa jumalallista energiaa on meissä kaikissa, ihan jokaisessa ja kaikkialla minne katsomme. Voimme myös puhua sisimmästä, sydämestä ja sielusta ja tarkoittaa samaa asiaa, kuitenkin jokainen kokee nämä asiat täysin omalla tavallaan.

VOIMANTUUNENA TÄSSÄ JA NYT

Olen valinnut elämän, jossa haluan elää voimaantuneena, täydessä potentiaalissani, auttaen muita tekemään samoin. Meissä on niin paljon taikaa, niin paljon mahdollisuuksia! Olisi sääli antaa sen kaiken kauneuden mennä hukkaan. Meillä kaikilla on lahja/ lahjoja joita me voimme halutessamme jakaa tälle maailmalle ja/tai läheisille ihmisille. Jokainen toteuttaa tätä elämää omalla tavallaan ja jokaisella on omanlainen polku ja elämäntehtävä. Se on kuitenkin varmaa, että meillä kaikilla on näitä erityislahjoja. Meidän kaikkien on tarkoitus olla täällä. Se, että olemme syntyneet tänne, on ihan mieletön lahja ja olemme jokainen tulleet tänne syystä.

Jos luet tätä, uskon että olet jo valmis kulkemaan omaa polkuasi sydänyhteydestä käsin, tai kenties teetkin jo sitä. Tahdon sanoa, että olen tässä – tarvittaessa, apunasi ja ”tulkkinasi”. Meidän ei tarvitse kulkea koko matkaa yksin. Meitä on täällä muitakin. Joskus pääsemme helpommin eteenpäin, kun mukana matkalla meitä auttamassa on ihminen, joka näkee meidän ainutlaatuiset lahjat ja voi ohjata meitä omalle polulle ja kannustaa oikeaan, sinne meidän omaan suuntaan♥️

Lue lisää Henkisestä valmennuksesta tästä.

Kristallit, kortit, sulat ja malat

Henkisyyteen omalla kohdallani liitän myös esim kristallit, kynttilät, sulat, malat, mantrat, meditaation ja oraakkelikortit. Sinulle sen ei tarvitse olla sitä, eikä oma hyvinvointini tai henkisyyteni ole millään tavalla mitattavissa näistä asioista käsin.

Balilla asuessani omaksuin myös rituaalit ja esim suitsukkeet osaksi omaa arkea ja henkisyyttä. Ne ovat kuitenkin vain osa, jonka olen valinnut elämääni, joista pidän, mutta jotka eivät todellakkaan määrittele kenekään henkisyyttä tai sydänyhteyttä. Sydänyhteys tarkoittaa minusta sitä, että elät omasta totuudesta käsin. Elät omien arvojen mukaisesti ja toteutat ja teet niitä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä, ja jotka ovat sinulle totta.

”Henkisyys on paljon enemmän, kuin sen pienet irralliset osat.”

Henkisyys - mitä se tarkoittaa?

Jooga ja henkisyys

Olen valmistunut joogaohjaajaksi Balilta. Jooga on minulle henkisyyttä, mutta tahdon painottaa, että pelkkä asanaharjoittelu ei välttämättä ole ollenkaan henkistä, eikä pelkkä asanaharjoittelu ole vielä välttämättä edes joogaa, ainakaan sen koko todellisessa merkityksessä.

Kun olin Balilla, ymmärsin miten paljon joogaan liittyy sisältöä, enkä ole edes varma voiko sitä täysin kokonaisuudessaan edes ymmärtää. Se mikä päälimmäisenä nousee, on ihan mieletön kunnioitus tätä ikivanhaa filosofiaa kohtaan.

Ei ole olemassa vain yhtä totuutta

Henkisyyttä minulle on syvä ymmärrys siitä, ettei ole olemassa vain yhtä totuutta. Tämä on on ollut niin vapauttavaa. Sillä hetkellä kun oivallamme tämän, meidän ei tarvitse enää kinata, riidellä tai vakuuttaa ketään meidän mielipiteillä. Voimme vapaasti olla omaa mieltä asioista, varsinkin kun tunnemme oman ns totuuden. Voimme myös vapautua pakonomaisesta tarpeesta tai huolesta olla oikeassa. Totuus nousee rakkaudesta, eli meidän syvimmästä olemuksesta, ja rakkaus on universaali totuus. Voimme hyväksyä sen, että meillä jokaisella on oma totuus, joka kumpuaa meidän omasta todellisuudesta käsin.

Sinun totuus ei ole yhtä kuin minun totuus, välttämättä…uiversaalista totuudesta puhumattakaan, ellei se nouse rakkaudesta. Sinun totuus voi toki olla sama kuin minun totuus, tai toisin päin, mutta sen ei tarvitse olla ja se on täysin ok. Olemme kaikki yhtä oikeassa samaan aikaan omassa totuudessamme, yhtä kauniita ja erityisiä, ja yhtä rakastettuja – aina, on se meidän oma totuus sitten mikä tahansa.

ENERGIA JA VÄRÄHTELY

Mainitsin aiemmin jo energiasta… Minulle henkisyys on sitä, että tiedostaa millaista energiaa säteilee ympäristöönsä ja tietoisesti valitsee ja vaikuttaa omaan energiaansa ja värähtelyyn. Olet varmaan huomannut, miltä tuntuu astua toisen ihmisen tilaan, kenellä on ns ”huono päivä”, verrattuna toiseen, joka on täynnä innostuneisuutta, virtaa ja on pelkkää hymyä. Se mitä ei ensimmäisenä tulla ajatelleeksi on, että ajatukset muovaavat meidän tunnetilan ja meidän tunnetila huokuu meistä läpi värähtelynä ja energiana, jota muut voivat aistia. Kaikki meidän ympärillä on energiaa. Kaikki tuottaa värähtelyä ja sinä voit vaikuttaa omaasi monella eri tavalla.

On syytä myös tulla tietoiseksi siitä, että meidän oma energia ei pääty meihin tai ihmisiin meidän ympärillä. Se leviää maailmanlaajuisesti, sillä on ihan mieletön voima. Sen kautta voimme muuttaa koko ihmiskunnan värähtelyä. Sillä saat aikaan asioita, vedät puoleesi tapahtumia ja tilanteita, sen avulla ns manifestoit, eli vedät puoleesi asioita, toiveita, unelmia… tai mahdollisia pelkoja ja huolia, mikäli ne ovat vallitseva tila omassa energiakentässäsi.

Tästä kirjoitan varmasti tulevaisuudessa lisää. Juuri nyt, koen tärkeämpänä sen, että tulemme ensimmäiseksi tietoiseksi tästä ja ymmärrämme mikä vaikutus meidän ajatuksilla on meidän elämässä ja kokemuksissa ja näemme kirkkaasti miten tässäkin meillä on valinnan mahdollisuuden. Meissä on ihan mieletön voima ja tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel.

”Mitä energiasi vetää puoleensa? Millaista energiaa tahdot välittää ympäristöösi ja maailmalle? Mitä tahdot saada aikaan omalla energiallasi? Miten pidät huolta siitä, että energiasi ja värähtelysi pysyy korkealla?

Henkisyys on Kiitollisuutta

Henkisyys on kiitollisuutta tässä hetkessä. Se on läsnäoloa tälle hetkelle. Kiitollisuus kaikesta ja kaikkea kohtaan. Pari vuotta sitten koin dramaattisesti kuoleman lähelläni ja ymmärsin, että kaikki mitä meillä oikeasti on, on vain tämä päivä ja tämä hetki. Siitä syystä, iloitse tänään, ole onnellinen tänään, tee unelmista totta tänään ja sano rakastamillesi ihmisille ”Rakastan sinua”, tänään ♥️

Henkisyys on myös entuudestaan tuttujen asioiden lähestymistä uusien näkökulmien kautta. Avautuminen sille, että on olemassa muita vaihtoehtoja, muitakin vastauksia samalle asialle ja että välttämättä ei ole olemassa vain yhtä selitystä yhteen kysymykseen. Siinä samalla voi hyväksyä sen, että vain osa asioista on selitettävissä kokonaan. Monet asia ovat konkreettisesti käsiemme ulottuvilla, nähtävillä ja kosketus etäisyydellä, mutta on myös paljon asioita, joita emme pysty asitimaan meidän viidellä perineiseillä aistilla. Henkisyys on minulle sen hyväksymistä, että jotkut asiat vain ON ja kaikkea ei tarvitse selittää. Tähän liittyy tietoinen päätös ja luottamus.

Henkisyys on vanhasta poisoppimista, kyseenalaistamista tai puhutaan myös palaamisesta takaisin siihen tilaan missä olemme syntyneet, eli täysin avoimena ja säteillen pelkkää rakkautta. Kaikki muu on sen jälkeen opittua.

Tiedostamme, että olemme kaikki täydellisiä juuri nyt, omassa keskeneräisyydessä, eikä kukaan meistä ole koskaan valmis tai täydesti oppinut. Ihmisinä, vaikka olisimme kuinka henkisiä, olemme samaan aikaan täydesti ihmisyyden ilmentymiä, yhä ja aina vain täällä oppimassa lisää ihmisyydestä ja henkisyydestä.

Yhtä lailla meidän aikakauden ns Gurut ovat ihmisiä ja ikivanhojen uskontojen kuvatut jumalat ja jumalattaret omaavat ihmisten ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä. Me tällä planeetalla olemme yhtälailla ja samaan aikaan henkisiä, jumalallisia ihmisolentoja.

Me olemme kaikki osa tätä yhtä todellisuutta, jota me kaikki kuitenkin elämme täysin meidän omasta todellisuudessta käsin. Minulle on tärkeää luoda tästä omasta matkasta sellainen, että voin milloin tahansa pysähtyä, katsoa taakseni ja todeta, et ” Hei, mä tein oikeesti jotain hyvää ja mä oon todellakin eläny!”

RAKKAUS ITSEÄSI KOHTAAN

Henkisyys minulle on myös rakkautta ja kunnioitusta itseäni, omaa kehoa ja elämää kohtaan. Elämä ei ole itsestäänselvyys, terveys ei ole itsestäänselvyys, eikä onnellisuus ja rakkaus tässä elämässä sekään ole itsestäänselvyys. Sen sijaan koen, että kaikki nämä ovat valintoja. Rakkaus itseäni kohtaan tarkoittaa minulle sitä, että valitsen pitää huolta itsestäni, valitsen elää terveellisesti siten, miten minä käsitän terveellisyyden. Valitsen onnellisuuden ja valitsen elää tietoisesti rakkaudessa. Valitsen henkisyyden, koska se on tuonut elämääni niin paljon mahdollisuuksia ja se on vaan niin paljon enemmän, etenkin minulle, ja koen sen samalla sitä kautta olevan myös enemmän muille, kaikille niille, kenen elämää, arkea tai pientä hetkeä saan koskettaa.

Henkisyys - mitä se tarkoittaa?

https://www.facebook.com/naturalwellnessSara/

RAKKAUS

Meidän syvin olemus on rakkaus. Rakkaudessa eläminen on siten meidän luonnollisin tila missä olla. Silti useimmiten emme elä rakkauden tilassa ja se voi jopa tuntua todelliselta haasteelta. Miksi, koska rakkaudessa olemme auki ja haavoittuvia ja se voi olla pelottavaa. Pelossa ei sinäänsä koskaan ole mitään pahaa. Se saattaa jopa pelastaa meidät tilanteista jossa on todellinen vaara. Syytä on kuitenkin huomata eroja tilanteissa. Pelko saattaa myös estää meitä etenemästä suuntaan, jonne meidän oikeasti tulisi mennä, jossa voisimme kokea todellisen kasvun, kehityksen, muutoksen ja kenties rakkauden. Pelon kanssa voi myös olla. Itsessään tunne ei tee meille mitään, ellemme samaistu siihen ja usko sitä. Meditaatiossa opimme tiedostamaan tunnetiloja, tarkastelemaan niitä etäältä tarttumatta tai samaistumatta niihin. Sen sijaan, että reagoisimme heti tunteeseen – löydämmekin neutraalin tilan tai tilaa, jossa voimme rauhallisuudesta käsin tietoisesti valita, miten reagoimme tilanteen vaatimalla tavalla tai jotta se veisi meitä oikeasti eteenpäin haluttuun suuntaan.

Tahdon tässä nyt sanoa, että mikäli nämä asiat herättävät kysymyksiä, se on täysin ymmärrettävää ja inhimillistä. Rakkaudessa eläminen ja elämä sydämen tasolta, on kuitenkin mahdollista jokaiselle, joka sitä haluaa ja se antaa niin paljon enemmän, yleensä kaiken sen, mistä todellisuudessa unelmoimme.

Mikä on todellista vahvuutta

Kaikki pelon ja egon maastoista kumpuavat tilat voivat tuntua voimakkailta ja luovat helposti kuvitteellisen illuusion vahvuudesta, mutta tekevät meistä todellisuudessa hyvin pieniä ja heikkoja ns vastoinkäymisten ja elämän edessä. Elämä siitä energiasta käsin, luo meille tilanteita ja kokemuksia juurikin sinne egon, pelon ja kärsimyksen tasolle.

Kun meitä sattuu, kasvatamme suoja-kuoria ympärillemme. Ihminen haluaa suojella itseään kivulta. Samoin tapahtuu kun koemme vaaraa ja uhkaa elämän varrella. Tämä prosessi saa alkunsa jo lapsuudessa. Se mitä kuitenkin tapahtuu on, että samalla suljemme itsemme rakkaudelta ja myöhemmin saatamme rajoittaa ja estää itseämme astumasta todelliseen potentiaaliimme elämään tätä elämää täydessä voimassamme, puhtaasti ja aidosti omasta totuudesta käsin ja rakkaudessa.

”Miten sinä estät itseäsi?”

Suojautuneena, emme todellisuudessa päästä ketään lähelle, emmekä edes itse pääse tai löydä yhteyttä itseemme.

Herkkyys, avoimuus, autenttisuus, sydänyhteys ja elämä siitä käsin, on todellista aitoa vahvuutta ja jotain niin sanoinkuvaamattoman kaunista. Elämä sydämen ja rakkauden tasolla antaa niin paljon enemmän, kun mitä osaa ja uskaltaa edes arvata ja unelmoida. Siellä on kaikki vastaukset, kaikki mahdollisuudet, siellä on totuus, siellä on turva, rauha, onnellisuus ja rakkaus. Sieltä käsin voit kasvattaa kaikille unelmillesi siivet ja vapauttaa ne täyteen lentoon.

Lue lisää valmennuksesta!

TULE – KOE – VOIMAANNU – Löydä sydänyhteys, missä kaikki on mahdollista ja elä autenttista Unelmiesi elämää.

Elämä tietoisesti, autenttisesti, täydessä sydän-yhteydessä on valinta ja sitoumus, jota et koskaan tule katumaan ♥️

Uskon, että NYT on sen aika.

MITÄ HENKISYYS TARKOITTAA SINULLE? Kuulisin siitä mielelläni lisää.

Inspiroidutaan yhdessä Instagramissa ja Facebookissa!

RAKKAUDELLA,

 

 

IMG_0812